โทรศัพท์

044815111 ต่อ 12100

อีเมล์

ceremonial@cpru.ac.th

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 08:30 - 16:30

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ สาขาวิศวกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี