โทรศัพท์

044815111 ต่อ 12100

อีเมล์

ceremonial@cpru.ac.th

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 08:30 - 16:30

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 07.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมพิธีขอขมา สรงน้ำ เปลี่ยนผ้า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้แก่ จุดที่ 1 พระพุทธราชภัฏภูมิชัย จุดที่ 2 พระใหญ่ชัยภูมิ (จำลอง ) จุดที่ 3 ท้าวมหาพรหม จุดที่ 4 ศาลพระภูมิ เจ้าที่ จุดที่ 5 ศาลปู่ด้วง-ย่าดี จุดที่ 6 พระอ้วน พระจ่อย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ประจำปี 2567 .