โทรศัพท์

044815111 ต่อ 12100

อีเมล์

ceremonial@cpru.ac.th

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 08:30 - 16:30

อาคารศิลปะและวัฒณธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เลขที่ 167 หมู่2 ตำบล นาฝาย อำเภอ เมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 044-815111 ต่อ 12100
อีเมล์ ceremonial@cpru.ac.th