โทรศัพท์

044815111 ต่อ 12100

อีเมล์

ceremonial@cpru.ac.th

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 08:30 - 16:30

ข่าวสาร

กิจกรรมภายใน
“บุญฮดสรงเดือนห้าเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ “Posted on
กิจกรรมภายใน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมพิธีขอขมา สรงน้ำ เปลี่ยนผ้า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิPosted on
กิจกรรมภายใน
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรPosted on

0

ชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีPosted on
ชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ “หาบน้ำเขื่อน ฮดพระธาตุ” ประจำปี 2567Posted on
ชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 “สงกรานต์ปีใหม่ไทย เล่นน้ำสุขใจในตาดโตน “Posted on

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.