โทรศัพท์

044815111 ต่อ 12100

อีเมล์

ceremonial@cpru.ac.th

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 08:30 - 16:30

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดกิจกรรม “บุญฮดสรงเดือนห้าเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ “ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธบูชา ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หลังจากเสร็จสิ้นขบวนแห่ นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมงานพิธีฮดน้ำ โดยมี ศาสตราจารย์ นพ. วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมคณะกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และ ศาสตราจารย์ นพ. วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัย ขึ้นกล่าวคำอวยและร่วมฮดน้ำ สรงพระ ตามลำดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี อันดีงามให้คงอยู่สืบไป