โทรศัพท์

044815111 ต่อ 12100

อีเมล์

ceremonial@cpru.ac.th

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 08:30 - 16:30

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 “สงกรานต์ปีใหม่ไทย เล่นน้ำสุขใจในตาดโตน ” ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่สำคุญของจังหวัดชัยภูมิ Chaiyaphum Summer Fest “ฮ้อนนี้ชัยภูมิ ม่วนกุ๊บ”
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมจัดขบวนแห่นางสาวสงกรานต์รถบุปผชาติ และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พร้อมนางรำและนางสาวสงกรานต์ สุดตระการตา มีนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมกว่า 10 หน่วยงาน ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ